Faktaundersøkelse

Fremskaffing av fakta i forbindelse med konflikter, mobbing, krenkelser og andre handlinger i virksomheten

En faktaundersøkelse kan beskrives som sivil etterforskning. Trenger din bedrift, liten eller stor, en faktaundersøkelse i forbindelse med konflikter, mobbing, krenkelser eller andre typer handlinger, kan jeg utføre den for deg.

Jeg har 37 års erfaring fra Politiet, hvorav cirka 20 år som etterforsker og etterforskningsleder.

Konflikter kan skape vekst og muligheter, - alt handler om hvordan de håndteres.