Kurs

Den viktige kommunikasjonen…

I Lia Coach and Support tilbyr jeg kurs innen veiledning, kommunikasjon generelt, mot barn spesielt, men også spesifikt rettet inn mot din bedrift eller etat.

Tidligere erfaring:

  • veiledning av studenter i praksis i politiet
  • kurs innen veiledning for praksisveiledere i politiet
  • etterforskningskurs på Politihøgskolen
  • kurs for praksisveiledere- og koordinatorer i politiet i Serbia
  • grunnkurs vedrørende menneskerettigheter, bruk av tolk, rådgivning, rapportskriving med mer for Politidirektoratet og FN
  • tverrfaglig samarbeid vedrørende kursing innen seksuelle overgrep og vanskjøtsel
  • diverse kommunikasjonskurs for barnevern og private bedrifter
  • sikkerhetskurs for BUFETAT

Referanser:

Referanseperson:

Bjørn Hareide
Seniorrådgiver i Politidirektoratet og ansvarlig for norsk politis deltakelse i Utenriksdepartementets program Training for Peace (TfP) i Afrika /tidl politimester i Romerike, Agder og Bodø

E-post: tfp.bjornhareide@yahoo.no
Telefon 958 88 087

Konsulentas AS har brukt Inger Grete i undervisning i kommunikasjon innenfor taxinæringen. Inger Grete er faglig dyktig og en inspirerende foredragsholder. Vårt firma kommer til og vil mer enn gjerne bruke henne videre i undervisningen.

Kirsten Olsen