Om Lia

Trenger du bistand innenfor konflikthåndtering, faktaundersøkelser, veiledning, mobbing, krisehåndtering eller har annet behov for støtte kontakter du meg

Mitt navn er Inger Grete Lia Stålesen. Min faglige bakgrunn er fra Politiet hvor jeg blandt annet har lang erfaring fra etterforskning, samt har spesialiserte meg innen avhørsteknikk. Jeg har derfor holdt kurs i avhørsteknikk spesielt overfor barn for politi og barnevern. Jeg har også erfaring fra arbeid med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Jeg har døgnåpent

Døgnåpent betyr for meg at når du trenger hjelp, ringer du meg. Jeg holder til på Sørlandet, men er mobil om det trengs!

LIA_web_750x750px_B0004P_00560

Telefon 99 04 16 15

Inger Grete Lia Stålesen
Eier og daglig leder

Internasjonal erfaring

Videre har jeg internasjonal erfaring som rådgiver og har vært med på å utarbeide egen utdanning for instruktører innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste. I tillegg har jeg vært mentor og instruktør for flere kurs i Europa, Afrika og Norden innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste med blant annet bruk av tolk, menneskerettigheter, Security Sector Reform (SSR), rapportskriving, rådgivning og veiledning.

Jeg har også vært teamleder i en fredsprosess på øya Mindanao, Filippinene, mellom regjeringen og opprørerne Moro Islamic Liberation Front i 10 måneder. Oppdraget var for UD og Flyktninghjelpen/NRC og gikk ut på å være teamleder for de to frontene i jungelen, samt strategisk planlegging av en avvæpningsprosess i hovedkvarteret i Cotabato City.

Master i karriereveiledning

2019 fullførte jeg Master i karriereveiledning v/Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen. Karriereveiledning kan tolkes som veiledning innen yrke, utdanning, samt livsveiledning. Jeg foretok flere forskninger, blant annet studiene: «Hvordan kan karriereveiledning påvirke sosial inkludering hos kriminelle gjengangere?» og «Hvordan kan bruk av SØT-modellen være til hjelp i karriereveiledning av unge lovbrytere?» Selve masteroppgaven gjennomførte jeg på en kvinneavdeling i et fengsel i Norge og har tittelen: «Hvilken betydning kan karriereveiledning ha for kvinnelige innsatte i fengsel?»

Verv og engasjementer

  • Leder av Lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund hvor vi behandler innkomne saker til forbundet
  • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), Lillestrøm – om veiledningsutdanning av ansatte i fengsel
  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), – EU-prosjektet «CITYFOOD» hvor kvinnelige innsatte i fengsel lærte om akvaponi, å dyrke minigreens i vann, samt matlaging med det de hadde dyrket
  • BUFETAT – familierådskoordinator og jobber med konseptet «familieråd» hvor barn og barnets familie og nettverk aktivt involveres for å finne gode løsninger for barnet
Etter en dag med Inger Grete er du i godt humør da hun er sprudlende og byr på seg selv!

Torunn Kvitli, politiinspektør ved Politihøgskolen