Om Lia

Trenger du bistand innenfor konflikthåndtering, faktaundersøkelser, veiledning, mobbing, krisehåndtering eller har annet behov for støtte kontakter du meg

Mitt navn er Inger Grete Lia Stålesen. Min faglige bakgrunn er fra Politiet hvor jeg blandt annet har lang erfaring fra etterforskning, samt har spesialiserte meg innen avhørsteknikk. Jeg har derfor holdt kurs i avhørsteknikk spesielt overfor barn for politi og barnevern. Jeg har også erfaring fra arbeid med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Videre har jeg internasjonal erfaring som rådgiver og har vært med på å utarbeide egen utdanning for instruktører innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste. I tillegg har jeg vært mentor og instruktør for flere kurs i Europa, Afrika og Norden innen sivil krisehåndtering i internasjonal tjeneste med blant annet bruk av tolk, menneskerettigheter, Security Sector Reform (SSR), rapportskriving, rådgivning og veiledning.

I 2015 startet jeg masterstudier i Karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet forventes avsluttet sommeren 2019.

Jeg har døgnåpent

Døgnåpent betyr for meg at når du trenger hjelp, ringer du meg. Jeg holder til på Sørlandet, men er mobil om det trengs!

LIA_web_750x750px_B0004P_00560

Telefon 99 04 16 15

Inger Grete Lia Stålesen
Eier og daglig leder
Etter en dag med Inger Grete er du i godt humør da hun er sprudlende og byr på seg selv!

Torunn Kvitli, politiinspektør ved Politihøgskolen