Sosialt engasjement

Stiftelsen HOPEFUL

HOPEFUL er en nøytral stiftelse som gir arbeidstrening for utsatt ungdom gjennom Hopeful butikken, Hopeful Kafe, Hopeful Garden kafe, kunstloftet og nettbutikken. Ungdommen får et skreddersydd opplegg for å kunne få en opplevelse av mestring og motivasjon til videre skolegang eller ordinært lønnet arbeid. Hovedmålet er å gi unge en ny sjanse! Det er et fantastisk sted å få lov til å være med å jobbe frivillig!

Mathare Youth Sport Association (MYSA)

Siden 2005 har jeg vært medansvarlig for å få et fotballag fra slummen i Mathare, Nairobi i Kenya hit til Søgne. Det har vært G13 eller G16 som har kommet på besøk.

Hensikten med besøket er at de skal bo hos vertsfamilier med ungdom på samme alder, få nye venner og opplevelser, samt trene seg opp til Norway Cup som de reiser videre til etter en god uke i Søgne. Det er ikke bare vi som gir, guttene gir oss masse tilbake.  Bygda vår ser at vennskap oppstår på tvers av landegrensene, hudfarge, kultur og annet. Våre egne gutter og jenter som er vertsfamilier lærer også mye. Jeg har besøkt Mathare-slummen flere ganger og har sett de elendige forholdene barn og unge lever under. Allikevel klarer de å motivere våre fotballgutter når det skal spilles fotballkamp.  Min familie og jeg har vært heldige som kan ta del i besøkene fra Mathare Youth Sport Association (MYSA).

Rettshjelp til mobbeofre

Min erfaring er at foreldre til barn og unge som mobbes ikke kjenner sine barns rettigheter når mobbing oppstår. Videre mangler det en instans hvor foreldrene kan få veiledning og hjelp til hvordan de skal gå frem. Foreløpig er det ikke automatisk fri rettshjelp i disse sakene. Jeg ønsker meg et nasjonalt ressurssenter hvor både barn og voksne kan få den hjelpen de trenger.

Jeg vil å bruke min erfaring med samtaler med barn og unge til å få frem deres opplevelse av hva mobbingen er og hva det gjør med dem. I tillegg er jeg opptatt av å øke kunnskapen om hvordan mobbing skal håndteres, samt bevisstgjøringen av konsekvensene av mobbing.

Mobbing skal stoppes!